Akademia Żeglarska

W Liceum Columbus funkcjonuje Akademia Żeglarska. W ramach zajęć w Akademii uczymy się podstaw żeglarstwa i poznajemy kulturę żeglarską. Przy sprzyjających warunkach pogodowych uczestniczymy w zajęciach praktycznych na Zatoce Gdańskiej.

Żeglarskie

Wychowanie

W ramach zajęć uczymy się przygotowywać żaglówkę do rejsu, stawiać żagle, manewrować w porcie i na otwartych wodach. Poznajemy w praktyce nawigację i locję.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach Akademii Żeglarskiej i współpracy z firmami szkoleniowymi – partnerami Liceum Columbus każdy z uczniów będzie miał możliwość uzyskania patentu żeglarskiego.

ŻEGLARSKA

Przygoda życia!

Dla każdego ucznia zwieńczeniem zaangażowania w rozwój żeglarski będzie okazja do przeżycia żeglarskiej przygody życia w ramach “niebieskiej“ szkoły pod żaglami – kilkutygodniowym rejsie na żaglowcu szkoleniowym.

Na wiadomości staramy się odpowiadać w ciągu dwóch dni roboczych.

Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu nawiązania kontaktu przez Fundację Columbus.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Columbus z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Grunwaldzkiej 472B, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000719970, NIP: 5842768419, REGON: 369543418. która dane osobowe przetwarza zgodnie z Polityką Prywatności 

Chcesz do nas dołączyć?

Wyślij formularz rekrutacyjny