DOKUMENT 1 f)

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Fundacja
Columbus informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Columbus z siedzibą
  w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472B, 80 –309 Gdańsk, KRS:0000719970, NIP:
  5842768419 (dalej jako Fundacja), email ……………………………., telefon
  ………………….………………
 2. Dane osobowe wprowadzone przez Ciebie do formularza kontaktowego
  umieszczonego na
  stronie internetowej www………………………… przetwarzane będą w celu realizacji
  kontaktu z
  nami i przygotowania dla Ciebie oferty …………
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych umieszczonych w formularzu
  kontaktowym jest uzasadniony interes administratora (art. 6 pkt 1 lit. F) RODO), tj.
  możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacji kontaktu z nami.
 4. W przypadku danych osobowych zbieranych w celu przedstawienia oferty lub w
  innych celach marketingowych, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na
  podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
  a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym w szczególności w przypadku,
  gdy będziemy chcieli zachęcić Ciebie do skorzystania z naszych usług, przedstawić
  ofertę wydarzeń Fundacji, a także gdy będziemy chcieli pochwalić się osiągnięciami
  w zakresie świadczonych usług lub wydarzeń.
 5. Podanie danych osobowych w formularzy kontaktowym jest dobrowolne, ale
  niezbędne dla realizacji kontaktu z nami. Podanie danych osobowych w celach
  marketingowych jest dobrowolne.
 6. Twoje dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich
  przetwarzanie, w przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie
  wyrażonej zgody, a w pozostałym zakresie do czasu niezbędnego dla ochrony
  Fundacji przed ewentualnymi roszczeniami.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Fundacji
  lub inne osoby z którymi Fundacja współpracuje lub którym powierza przetwarzanie
  danych osobowych, w tym osoby dbające o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu
  teleinformatycznego, w którym przetwarzane są Twoje dane, które to osoby
  zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.
 8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest
  uzasadnione interesem Fundacji.
 9. Masz prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych. Zgodę możesz cofnąć poprzez przesłanie informacji email na
  adres …………………………………………. .Operacje na Twoich danych osobowych
  przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w
  zgodzie z obowiązującym prawem.
 10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 11. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
  międzynarodowej.
 12. Fundacja nie podejmuje w oparciu o Twoje dane osobowe zautomatyzowanych
  decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.”