Konkurs z wiedzy matematycznej i  j. angielskiego „Columbus”

20 kwietnia 2024

Weź udział w:

Międzyszkolnym konkursie z wiedzy matematycznej

i/lub

Międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego

Wiedza jest cenna!!!

Główną nagrodą w obu konkursach jest stypendium w wysokości 10 000 zł obniżające czesne w pierwszym roku nauki w Columbusie.

Nagrodą za drugie i trzecie miejsca w obu konkursach jest zakwalifikowanie się na listę uczniów klasy pierwszej w nadchodzącym 2024/2025 roku szkolnym.

Jak się zgłosić do konkursu?

1. Pobierz formularz zgłoszenia, wydrukuj i wypełnij go razem z rodzicami.

2. Skan lub zdjęcie prześlij do nas skanem lub zdjęciem (zadbaj o to aby były czytelne) na adres biuro@liceumcolumbus.pl, najpóźniej do 15 kwietnia 2024.

3. W tytule e-maila wpisz „Konkurs matematyka/język angielski[swoje imię i nazwisko]”

4. W odpowiedzi dostaniesz od nas w ciągu dwóch dni roboczych potwierdzenie udziału i informacje dotyczące miejsca i czasu przeprowadzenia konkursu. Jeśli taka informacja by nie dotarła prosimy o pilny kontakt telefoniczny

Do zobaczenia!

Pobierz właściwy formularz zgłoszeniowy: 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu dla uczniów klas VIII szkół podstawowych

Rok szkolny 2023/2024

1. Organizatorem Konkursu Matematycznego dla uczniów kl. VIII szkoły podstawowej jest Ogólnokształcące liceum Columbus w Gdańsku 
adres: Józefa Czyżewskiego 30A, 80-336 Gdańsk.
Tel:  517 642 587
e-mail: biuro@liceumcolumbus.pl

strona: https://liceumcolumbus.pl/

2. Celem konkursu jest:

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów klas ósmych,
 • rozbudzenie zainteresowań matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • pobudzanie twórczego myślenia
 • poszukiwanie talentów matematycznych do klas licealnych z rozszerzonym programem matematyki.

3. Konkurs składa się z jednego etapu oraz finału do którego zakwalifikują się 3 najlepsze osoby

 • Międzyszkolny etap konkursu odbędzie się w budynku Ogólnokształcącego liceum Columbus w Gdańsku – 20 kwietnia 2024 r. o godzinie:
  • 10:00 – Matematyka
  • 12:00 – Język angielski
 • Uczestnicy przystąpią do testu pisemnego składającego się z zadań otwartych oraz zamkniętych, na którego wykonanie będą mieli 60min.

 • Do finału konkursu zakwalifikują się 3 osoby z najwyższym wynikiem punktowym. Przystąpią oni do etapu ustnego lub pisemnego w którym będzie należało rozwiązać zadanie logiczne o podwyższonym stopniu trudności

 

4. Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego będącego załącznikiem do regulaminu. Formularz należy wypełnić i podpisać a następnie przesłać jego skan do dnia 15 kwietnia na adres e-mailowy: biuro@liceumcolumbus.pl

Przekroczenie terminu zgłoszenia jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku frekwencji nie przekraczającej 10 osób

5. Zakres materiału uwzględniony w zadaniach konkursowych zawiera treści edukacyjne przewidziane w programie nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz zadania nietypowe, wykraczające poza zakres tego programu.

6. W skład komisji dokonującej wyboru zadań oraz sprawdzającej prace wchodzą: nauczyciele matematyki powołani przez dyrektora placówki Ogólnokształcące liceum Columbus. 

Dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom za rozpowszechnienie wiadomości o konkursie i wspieraniu uczniów w osiąganiu sukcesów!
Uczniom życzymy powodzenia!

Postanowienia końcowe:

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, że :

 1. Administratorem danych osobowych jest Ogólnokształcące liceum Columbus z siedzibą przy ulicy Józefa Czyżewskiego 30A, 80-336 Gdańsk.
 1. Dane uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia I Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Columbus” dla uczniów klas VIII. Dane zwycięzców Konkursu ( w zakresie: imię i nazwisko, klasa, szkoła) mogą być udostępniane na stronie internetowej szkoły, blogu szkoły oraz w gablotach szkolnych i tablicach.
 1. Uczestnikowi/rodzicom Uczestnika/opiekunom prawnym Uczestnika przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika i ich poprawiania, a także prawo kontroli przetwarzania danych osobowych w trybie art. 32 ustawy.
 1. Dane Uczestnika podane są dobrowolnie, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała odrzuceniem zgłoszenia do Konkursu

Na wiadomości staramy się odpowiadać w ciągu dwóch dni roboczych.

Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu nawiązania kontaktu przez Fundację Columbus.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Columbus z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Grunwaldzkiej 472C, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000719970, NIP: 5842768419, REGON: 369543418. która dane osobowe przetwarza zgodnie z Polityką Prywatności 

Pytania

Jeśli masz pytania, możesz je nam zadać przez ten formularz