Leader in me

Poznaj metodologie, jaką podążamy w Liceum Columbus

Metodologia

Leader in Me

Leader in Me to program zbudowany przez organizację Franklin Covey m.in. w oparciu o bestsellerową pozycję dotykającą tematów przedsiębiorczości i rozwoju osobistego napisaną przez Stephena Coveya pt. “7 nawyków skutecznego działania”

Leader in Me pomaga uczniom nauczyć się, jak stać się samowystarczalnymi, podejmować inicjatywę, planować z wyprzedzeniem, wyznaczać i śledzić cele, odrabiać zadania domowe, ustalać priorytety czasu, zarządzać emocjami, brać pod uwagę innych, wyrażać swój punkt widzenia przekonująco, rozwiązywać konflikty, znajdować kreatywne rozwiązania, cenić różnice i prowadzić zrównoważone życie. Proces ten pomaga uczniom rozwijać umiejętności i wiarę w siebie, których potrzebują, aby wieść dobre, udane życie i odnosić sukcesy w szkole i poza nią.

 Leader in Me to model transformacji całej szkoły i proces opracowany we współpracy z pedagogami, który zapewnia uczniom umiejętności przywódcze i życiowe potrzebne do rozwoju w XXI wieku. Opiera się na zasadach i praktykach dotyczących skuteczności osobistej, interpersonalnej i organizacyjnej oraz na silnym założeniu, że każde dziecko ma wyjątkowe mocne strony i zdolność bycia liderem

Leader in Me pierwszy raz został zastosowany jednej ze szkół w Północnej Karolinie i od tamtego czasu rozrósł się do tysięcy szkół w ponad osiemdziesięciu krajach na całym świecie

Leader in Me

Nasze podejście

Cel: Stworzyć środowisko wspomagające i skoncentrowane na osiągnięciu gotowości do wyboru studiów, ścieżki życiowej i zawodowej

Liceum pracuje w modelu Leader in Me:

 • Doskonała frekwencja
 • Marginalne problemy z dyscypliną
 • Inspiruje do brania za siebie odpowiedzialności i motywuje do działania
 • Środowisko edukacyjne jest współtworzone przez uczniów
 • Podsyca pasję i zaangażowanie wśród kadry dydaktycznej i pomaga im pamiętać o celu ich działań
 • Przygotowuje uczniów do podjęcia wyzwań związanych z wyborem studiów, drogi życiowej i zawodowej

Leader in Me

Studia, droga życiowa i zawodowa

Leader in Me High School obejmuje cztery kursy, z których każdy ma na celu wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu. Poniżej wymieniono nawyki i kompetencje wypracowane na każdym z kursów

1. Nawyki bardzo skutecznych nastolatków

 • Bądź proaktywny
 • Zaczynaj z wizją końca
 • Rób najpierw to co najważniejsze
 • Myśl wg. zasady wygrana - wygrana
 • Synergia
 • Ostrzenie piły

2. Przewodzenie innymi

 • Przewodzenie zespołami oraz projektami
 • Indywidualny mentoring
 • Organizacja i zarządzanie spotkaniami

3. Gotowość do podjęcia wyzwań związanych z drogą kariery

 • Pisanie CV i przygotowanie do spotkań rekrutacyjnych
 • Umiejętności przemawiania
 • Komunikacja
 • Umiejętne przyjmowanie i dawanie informacji zwrotnej
 • Cyfrowa etykieta

4. Gotowość do wyboru właściwego kierunku studiów

 • Umiejętna praca nad osiąganiem celów
 • Przygotowanie do pisania testów i egzaminów
 • Umiejętność uczenia się
 • Tygodniowe planowanie
 • Umiejętność zarządzania własnymi finansami
 • Umiejętność życia z dala od domu rodzinnego
 • Zdrowie i dobra kondycja

Leader in Me

Dlaczego Leader in Me

Studenci są teraz graczami zespołowymi. Nie są już źli czy rozżaleni. Nie popadają w stany
depresyjne. Można to poczuć obserwując ich. Uczniowie się uśmiechają, są otwarci na relacje z
nauczycielami. Nie szydzą i nie wyśmiewają się z innych ludzi. Tworzą naprawdę rodzinna atmosfera

Nauczyciel uczący wg zasad tego programu

Nie pozwól, aby gotowe scenariusze napisane przez innych zawładnęły Twoim życiem. Jeśli nie
odnosisz sukcesu w życiu, musisz przejąć inicjatywę. Bądź skupiony i skoncentrowany na tym co
zaplanowałeś, że zrobisz

– Uczeń, rekrutowany do Liceum Columbus

czyli czym jest

Program Leader in Me

Model

Model Leader in Me to unikalne połączenie
ponadczasowych paradygmatów i zasad,
które powodują zmianę kultury w całej szkole. Ten wzorzec prowadzi szkołę do osiągania wymiernych rezultatów

Proces

Leader in Me to proces ciągłego rozwoju i
doskonalenia. To coś więcej niż kolejny
program, Leader in Me to podstawowy system operacyjny, który usprawnia Twoje bieżące inicjatywy

GLOBALNA SPOŁECZNOŚĆ

Społeczność korzystająca z programu Leader in Me została stworzona przez nauczycieli dla nauczycieli. Model i proces ewoluują w oparciu o zbiorowe wyniki szkół Leader in Me na całym świecie oraz zmieniające się potrzeby w dzisiejszej edukacji

innymi słowy

Model

Leader in Me to kompleksowy model
doskonalenia, przygotowany dla uczniów
szkoły średniej, który wyposaża ich w
niezbędne umiejętności przywódcze i wspiera
ich w budowaniu kompetencji, których
potrzebują, aby rozwijać się w XXI wieku

Model

Jest to model przygotowany do zastosowania
w szkołach, w pracy z dyrekcją, kadrą
dydaktyczną i uczniami oparty na trzech
głównych filarach: przywództwie, kulturze i
edukacji

Model

Leader in Me to również globalna społeczność,
w szeregi której występujemy jako szkoła
stosując te zasady i tę metodologię. Na
świecie jest około 3000 placówek
edukacyjnych korzystający w codziennej
pracy z zasad zawartych w programie Leader
in Me. Jako szkoła przystępująca do tego
programu zyskujemy partnerów do wspólnych
projektów i wymian międzynarodowych

wychodzimy z założenia, że

Każdy może być liderem we własnej dziedzinie

W każdym drzemie geniusz – trzeba go tylko wybudzić

Zmiana zaczyna się od nas samych

Nauczyciele wspierają w uczniach budowanie
odpowiedzialności za własne postępy w nauce

Skupiamy się na rozwoju holistycznym
(całościowym) osobowości

Definiujemy rozumienie przywództwa

Wiele osób utożsamia przywództwo z formalną pozycją autorytetu. Wierzymy jednak, że każdy może być liderem, świadomie kierując własnym życiem (przewodząc sobie) oraz dobrze
pracując z innymi – czy to z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, współpracownikami (prowadząc innych) i wspierając ich w dążeniu do wielkośc