Maciej Stępa 

„Pomagam klientom sprzedawać ich firmy.

Zarobienie pierwszego miliona złotych na giełdzie nauczyło mnie, że prawdziwa satysfakcja płynie tylko z realnie wykonanej pracy. Utrata spadku nauczyła mnie pokory. Harcerstwo nauczyło mnie służby. Doświadczenia zawodowe ze świata korporacji otworzyły mi oczy na możliwości biznesu. Pięć kierunków studiów nauczyło mnie szanować ludzi za to kim są, a nie za to jakie mają dyplomy.

Wierzę głęboko w to, że prawdziwy lider to ktoś kto służy innym. Zbudowanie i sprzedanie firm nauczyło mnie, że właściciel najwięcej zarabia sprzedając firmę. Wszystkie moje dotychczasowe nauki i doświadczenia wykorzystuję w Sprzedajfirme.com, a moim prawdziwym CV są przede wszystkim firmy  którym pomogłem się rozwinąć lub sprzedać, oraz ludzie, którym pomogłem zrealizować biznesowy potencjał”

Janusz Wardak

Od 26 lat szczęśliwy mąż i ojciec dziesięciorga dzieci w wieku od 4 do 24 lat. Jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna.

Autor wykładów, warsztatów i artykułów, poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życiu rodzinnemu; stały gość audycji „Wychowywać, ale jak?” w Radiu Warszawa. Inicjator kampanii „Mniej ekranu, więcej rodziny”. Kilkanaście lat pracował w branży informatycznej, później był dyrektorem i wicedyrektorem szkoły dla chłopców „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik” w Warszawie. Aktualnie jest mówcą, niezależnym doradcą edukacyjnym
i wydawcą. Członek Rady Rodziny przy ministerstwie rodziny.

Mateusz Kusznierewicz

Żeglarz, mistrz olimpijski, aktualny mistrz świata. Kapitan polskiej reprezentacji na Żeglarski Mundial 2022. Wprowadza sport do biznesu.

Współtwórca ZOOM.ME, Target10.org, DoSportNow.com, Łożysk Kusznierewicza. Prowadzi szkolenia i wykłady motywacyjne, współpracuje z firmami wspierając komunikację oraz promocję produktów i marek.

Magda Niemczuk-Kobosko

Magda jest z wykształcenia nauczycielką języka angielskiego, ukończyła też studia podyplomowe w zakresie coachingu, jest certyfikowaną tutorką (Collegium Wratislaviense) i facylitatorką programu „7 nawyków skutecznego działania” oraz programu „Leader in Me” dla szkół.  Prowadzi firmę szkolącą nauczycieli i młodzież.

Przez 20 lat pełniła funkcję nauczyciela, wychowawcy, a potem pełnomocnika dyrektora do spraw rozwoju uczniów w warszawskim 2 Społecznym LO przy Nowowiejskiej.  Była odpowiedzialna za wdrożenie programu tutoringu, oraz systemu przygotowania uczniów do studiów zagranicznych. Pracowała też jako House Parent w Akademeia High School w Warszawie.  Współautorka pierwszej w Polsce publikacji na temat tutoringu. 

Pasjonuje ją holistyczny rozwój, zwłaszcza wspieranie nastolatków. Najlepiej czuje się jako wychowawca. Zależy jej na tym, by w szkole zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice czuli się wartościowi, ważni i potrzebni.

Mama dwóch studentek, właścicielka kota i psa. Joginka, certyfikowana instruktorka slow-joggingu. Zwolenniczka minimalizmu,  lubi coraz mniej mieć, a coraz bardziej być. 

Paweł Antonowicz

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w kadencji 2016-2020 oraz 2020/2024. Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw.

Autor ponad 100 publikacji naukowych, poświęconych w przeważającej mierze problematyce finansów, zarządzania strategicznego i upadłości przedsiębiorstw, w tym m.in. książek: Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne (Wyd. UG, 2015), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw (ODDK, 2007), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r. (Assemby, 2009), Matematyka finansowa w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw (ODDK, 2009). Autor cyklicznych publikacji sprawozdawczych z serii: Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce, wydawanych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych – Związek Pracodawców i Centrum Finansowe Banku BPS S.A. (2010-2015). Uczestnik projektów badawczych m.in. w ramach współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Związkiem Banków Polskich.

W 2010 r. wyróżniony prestiżową Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska im. Jana Uphagena dla młodych naukowców w kategorii nauk humanistycznych za: badania nad prognozowaniem oraz wielowymiarową analizą upadłości przedsiębiorstw.

Paulina Metelska

dr n. o zdr. Paulina Metelska – Specjalista zdrowia publicznego, dietetyk. Autor publikacji naukowych z zakresu zagadnień związanych z profilaktyką otyłości wśród dzieci i młodzieży. Autor praktycznych poradników z zakresu edukacji żywieniowej. Koordynator programów zdrowotnych “6-10-14 dla Zdrowia” i “18+ dla Zdrowia” realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Członek grup roboczych współpracujących z Ministerstwem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz samorządami terytorialnymi. Członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

 

Józef Ginter

Doktor fizyki, specjalista w dziedzinie neuroinformatyki oraz fizyki medycznej. Stosuje głębokie sieci neuronowe do analizy obrazów w diagnostyce medycznej. Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego opiekuje się studiami pierwszego stopnia kierunku Fizyka Medyczna. Zaangażowany w wolontariat w hospicjum onkologicznym oraz w projekt PISAK wspierający osoby niepełnosprawne z silnie ograniczoną zdolnością komunikacji z otoczeniem. W ośrodku dla młodzieży Potok (potok.waw.pl) odpowiedzialny za organizację zajęć projektowych dla licealistów. W przeszłości nauczyciel fizyki, wychowawca i tutor w liceum. Gra na gitarze, kocha Wysokie Tatry.

 

Zdzisław Dzedzej

Dr hab. Zdzisław Dzedzej ( ur. 1955 r.)  jest zatrudniony aktualnie w Politechnice Gdańskiej na stanowisku Profesora Uczelni. 

Aktualnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki Stosowanej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.  

Studia matematyczne odbył na Uniwersytecie Gdańskim i przez okres 25 lat był nauczycielem akademickim w Instytucie Matematyki UG. W pracy naukowej specjalizuje się w metodach topologicznych analizy nieliniowej, teorii punktów stałych i ich zastosowaniach w równaniach nierównościach różniczkowych i układach dynamicznych. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych w tej dziedzinie. Jest recenzentem w wielu międzynarodowych czasopismach naukowych, a także  w Mathematical Reviews i Zentralblatt fur Mathematik.

Doświadczenie dydaktyczne: m.in.  prowadzenie wielu wykładów i seminariów, a także opieka nad kilkudziesięcioma pracami dyplomowymi ( magisterskie, inżynierskie i licencjackie). Kilku wychowanków zrobiło karierę naukową ( z doktoratami i tytułem profesora włącznie) w Polsce i zagranicą.

Poza uczelnią wieloletnia współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli i Okręgową Komisją Egzaminacyjną ds. matur z matematyki, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Recenzje kilku podręczników matematyki dla różnych wydawnictw. Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów, a także kursów przygotowawczych do matur.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Ministra EN a także wielokrotnie  nagrody Rektora UG i PG. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Matematycznego ( b. prezes oddziału)  i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.