liceum gdańsk

Wierzymy, że poprzez spójny, dobrze zorganizowany i odpowiadający współczesnym wymogom program edukacyjno-wychowawczy kształtujemy pokolenie świetnie wykształconych, odważnych i wrażliwych ludzi.

Zobacz aktualności na naszym facebooku!

Rekolekcje Wielkopostne 1 klasy

Rekolekcje Wielkopostne 1 klasy

Columbusiaki z klasy 1 kończą dziś swoje rekolekcje wielkopostne. Był to czas zajrzenia w siebie, wyciszenia i radości z bycia razem.

Naszą społeczność tworzymy w oparciu o trzy filary

Nauka | Przywództwo | Kultura

Poprzez działalność edukacyjną i wychowawczą wspieramy naszych uczniów w budowaniu i wzmacnianiu kompetencji związanych z tymi wartościami.

Pragniemy, aby młodzi ludzie wkraczający w dorosłość po ukończeniu liceum COLUMBUS świadomie wybierali studia, rozwijali się zawodowo, zakładali firmy i z odwagą podejmowali się roli liderów w otoczeniu, na które mają wpływ.

Dlatego zdecydowaliśmy się na wykorzystanie w naszej szkole doświadczeń i rozwiązań stworzonych w międzynarodowym programie Leader in Me, który powstał na fundamencie bestsellerowej książki Stephena Covey’a “7 nawyków skutecznego działania”

liceum Gdańsk
liceum Gdańsk

Naszą społeczność tworzymy w oparciu o trzy filary

Przywództwo,
Nauka i Kultura

Poprzez działalność edukacyjną i wychowawczą wspieramy naszych uczniów w budowaniu i wzmacnianiu kompetencji związanych z tymi wartościami.

Pragniemy, aby młodzi ludzie wkraczający w dorosłość po ukończeniu liceum COLUMBUS świadomie wybierali studia, rozwijali się zawodowo, zakładali firmy i z odwagą podejmowali się roli liderów w otoczeniu, na które mają wpływ.

Dlatego zdecydowaliśmy się na wykorzystanie w naszej szkole doświadczeń i rozwiązań stworzonych w międzynarodowym programie Leader in Me, który powstał na fundamencie bestsellerowej książki Stephena Covey’a “7 nawyków skutecznego działania”

Metodologia

by FranklinCovey Education

Leader in Me to kompleksowy model doskonalenia, przygotowany dla uczniów szkoły średniej, który wyposaża ich w niezbędne umiejętności przywódcze i wspiera ich w budowaniu kompetencji, których potrzebują, aby rozwijać się w XXI wieku.

Model

Model Leader in Me to unikalne połączenie ponadczasowych paradygmatów i zasad, które powodują zmianę kultury w całej szkole. Ten wzorzec prowadzi szkołę do osiągania wymiernych rezultatów.

 

Proces

Leader in Me to proces ciągłego rozwoju i doskonalenia. To coś więcej niż kolejny program, Leader in Me to podstawowy system operacyjny, który usprawnia wszystkie Twoje działania i inicjatywy.

 

Globalna społeczność

Społeczność korzystająca z programu Leader in Me została stworzona przez nauczycieli dla nauczycieli. Model i proces ewoluują w oparciu o zbiorowe wyniki szkół Leader in Me na całym świecie oraz zmieniające się potrzeby w dzisiejszej edukacji.

 

Każdy jest powołany do przywództwa

Każdy jest powołany do przywództwa

Zmiana zaczyna się ode mnie

Zmiana zaczyna się ode mnie

Każdy jest geniuszem

Każdy jest geniuszem

Nauczyciele budują w uczniach poczucie odpowiedzialności za własny rozwój

Nauczyciele budują w uczniach poczucie odpowiedzialności za własny rozwój

Liceum Columbus

Akademia Żeglarska

W Liceum Columbus funkcjonuje Akademia Żeglarska. W ramach zajęć w Akademii uczymy się podstaw żeglarstwa i poznajemy kulturę żeglarską. Przy sprzyjających warunkach pogodowych uczestniczymy w zajęciach praktycznych na Zatoce Gdańskiej.

liceum Gdańsk
liceum Gdańsk

rekrutacja

Rekrutacja

Otwarta

Proces rekrutacji do Liceum COLUMBUS rozpoczyna się od spotkania informacyjnego dla przyszłych uczniów i ich rodziców.

Zależy nam na budowaniu relacji i zaufania od pierwszego kontaktu.

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedź się więcej o zasadach funkcjonowania i nauki w Liceum COLUMBUS.

Odważ się być mądrym

Sapere Aude

Odwaga i dążenie do mądrości – rozumianej jako wynikowa wiedzy, umiejętności i doświadczenia – to sens i sedno metod dydaktycznych, którym jesteśmy wierni w Liceum COLUMBUS.

Naszych uczniów wspieramy i wzmacniamy przy budowaniu odpowiedzialności za proces nauki. 

Tworzymy okoliczności i okazje sprzyjające atmosferze współpracy i pobudzające ciekawość poznawczą.

Pracujemy w oparciu o najnowsze wyniki badań w zakresie neuronauk. Wprzęgamy je w nasz proces dydaktyczny, tak aby nauka była dla uczniów przygodą, odkrywaniem i poznawaniem świata, a nie żmudną, trudną i ponurą wynikową klątwy trzech „Z”.

wysoko poziom nauki

Co nas wyróżnia?

 • NNastawienie na przywództwo i przedsiębiorczość
 • NUnikalna atmosfera przyjaźni i zaufania pomiędzy: dyrekcją, uczniami, nauczycielami i rodzicami
 • NAkademia Żeglarska - w tym życiowa przygoda żeglarska w ramach “niebieskiej szkoły”
 • NWychowanie w zgodzie z chrześcijańską wizją człowieka
 • NZajęcia z bioetyki
 • NDostęp do bazy sportowej i trenerów AWFiS
 • NJako pierwsza szkoła w Polsce działamy w oparciu o program Leader in Me (Fundacji Franklin Covey)
 • NRealizacja programu inteligencji finansowej przygotowanego przy współpracy kadry naukowej UG i praktyków z NBP
 • NWsparcie indywidualnego rozwoju w formie tutoringu
 • NWarsztaty psychologiczne dla uczniów

Liceum Publiczne

 • Masowość. Przepełnione klasy
 • Sporadyczne wyjścia i wycieczki
 • System kar i nagród ma "zachęcić" do nauki
 • Ocena narzędziem represji i zmuszania do nauki
 • Zadania domowe jako nadrabianie materiału niezrealizowanego na lekcji
szkoła gdańsk

Liceum Columbus

 • Indywidualne wsparcie i opieka tutora
 • Dzień Odkrywcy - comiesięczne poznawanie świata i nauki poza murami szkolnymi
 • Budowanie wewnętrznej motywacji do nauki
 • Ocena jako informacja zwrotna dot. posiadanej wiedzy
 • Nastawienie na pracę własną ucznia - jako formę pogłębiania i utrwalania wiedzy zdobytej w szkole
najlepsze liceum w gdańsku

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie ją uważali za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

– Albert Einstein

Poznaj Nas

Poznaj nasze

Wartości

Obierzmy wspólne

Cele

1. odwaga

„Świat należy do Boga, ale Bóg wynajmuje go ludziom odważnym”

W naszej szkole marzy nam się, by wychowywać ludzi odważnych, mających własne zdanie, umiejących je wyrazić i obronić. Osób, które podążają za swoimi marzeniami i porywają za sobą innych. Takich osób, które mierzą i sięgają wyżej niż inni.

2. Szczerość

„Autentyczność jest rzadko spotykana. Ludzie albo nie wiedzą, kim są, albo boją się pokazać światu swoje prawdziwe oblicze.”

~ Kim Holden

W liceum Columbus stawiamy na rozwój osobisty uczniów. Szczególnie ten związany z pogłębianiem samoświadomości, odnajdywaniem swojej życiowej drogi i umiejętnością wyrażania siebie w zdrowy i nie raniący innych sposób. Głęboko wierzymy w to, że życie w prawdzie, w zgodzie ze sobą i światem oraz w bliskich relacjach z innymi, przynosi każdemu człowiekowi szczęście.

3. Służba

„Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmu: zapatrzeniem się wyłącznie we własną osobę.”

~ Gandhi Mahatma

W świecie, w którym kultywowany jest egocentryzm, chcielibyśmy aby nasi uczniowie uczyli się wrażliwości, empatii i otwartości na innych – cech tak niezbędnych do budowy nowoczesnych kompetencji społecznych. Umiejętność współżycia w grupie oraz w relacji z drugim człowiekiem da im kapitał, który sprawdzi się w każdym zawodzie i na każdym etapie życia.

W liceum Columbus kierujemy się wartościami i zasadami, które wynikają wprost z antropologii chrześcijańskiej.

 bezpieczna przystań

Liceum Columbus jest miejscem bezpiecznym. To przestrzeń, w której:

 • Uczniowie nie będą narażeni na wpływy negatywnych zjawisk związanych z dostępem do narkotyków, agresji, przemocy
 • Uczeń nie boi się szkoły, nauczyciela, wyrażania swojego zdania i wie, że kadra nauczycielska respektuje jego postrzeganie świata,
 • Chroni i rozwija się wrażliwość i niepowtarzalność ucznia
 • Uczeń czuje się jak partner, którego traktuje się poważnie i odpowiedzialnie

Realizacja powyższych celów i wartości ma sprawiać, że uczniowie naszego liceum po zakończeniu edukacji staną się naturalnymi liderami w środowiskach, w których będą funkcjonować. Ludźmi odważnymi, odpowiedzialnymi, znającymi swoje mocne i słabe strony, posiadającymi swoje marzenia i cele, dążącymi do stałego rozwoju i pracy nad sobą. A przede wszystkim osobami nie zamykającymi się tylko i wyłącznie na siebie i swój świat – osobami, które będą chciały z radością służyć innym.

1. Edukacja

Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i uzyskaniu takich wyników edukacyjnych, które umożliwią kontynuację ścieżki edukacyjnych na dowolnej uczelni wyższej w Polsce i za granicą. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 • dobór najwyższej jakości specjalistównauczycieli z powołaniem, myślących nieszablonowo zachęcających uczniów do poszerzania wiedzy a nie tylko pamięciowego opanowywania materiału
 • uczestnictwo młodzieży w wymianach edukacyjnych, a także programach krajowych i międzynarodowych
 • ścisłą współpracę z trójmiejskimi ośrodkami uniwersyteckimi
 • budowę nowoczesnej bazy dydaktycznej z dostępem do innowacyjnych rozwiązań multimedialnych i platform edukacyjnych

2. Rozwój

Rozwój kompetencji miękkich i umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności stawiania sobie celów i konsekwentnym ich realizowaniu. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 • Leader in Me Realizację w szkole programu „Leader in me” Fundacji Covey Education. Jako pierwsza szkoła w Polsce wdrażamy całościowy program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli oparty na wieloletnich doświadczeniach Stephana R. Covey’a uznanego autor bestsellerowych pozycji na temat przywództwa i rozwoju osobistego w świecie biznesu
 • Tutoring Spersonalizowane podejście do uczniów w oparciu o relację tutor – uczeń. Każdy z naszych uczniów zostanie objęty indywidualną opieką tutora, z którym będzie wspólnie pracował nad wyznaczaniem celów, zmianą nawyków, poszukiwań swoich życiowych pasji i talentów
 • Zaangażowanie w wolontariat Udział w akcjach i programach wolontariatu rozwijających chęć służenia i pomagania innym ludziom jako obowiązkową część programu edukacyjnego liceum

3. przedsiębiorczość

Rozwój osobistej postawy przedsiębiorczości poprzez koncentrację na budowie proaktywnej postawy w życiu, przejmowaniu odpowiedzialności, szacunek do ciężkiej i wytrwałej pracy a w wymiarze praktycznym praktyczną naukę zarządzania i biznesu. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 • Praktyki – Program praktyk biznesowych w firmach trójmiejskich począwszy od pierwszej klasy liceum. W każdym roku nauki uczniowie będą, zgodnie z praktyką „shadowing” towarzyszyć wybranym pracownikom firmy w ich pracy
 • Coaching kariery – Aktywna pomoc ze strony szkoły w identyfikowaniu, odkrywaniu i planowaniu ścieżki kariery po zakończeniu liceum
 • Meetingi – Kontakt i spotkania z wieloma fachowcami i specjalistami w swoich dziedzinach, dzięki którym młodzież będzie mogła poznać praktyczne aspekty funkcjonowania konkretnych branż i firm

4. zaangażowanie

Zaangażowanie rodziców w społeczność Liceum. Szkoła poza swoimi podstawowymi funkcjami oświatowymi i edukacyjnymi pełnić ma także rolę szerszej społeczności, w której rodzice odgrywać będą kluczową rolę. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 • Kontakty rodziców z tutorami prowadzącymi uczniów – w trakcie których prowadzona będzie wymiana spostrzeżeń na temat rozwoju osobistego i edukacyjnego ucznia
 • Udział rodziców w Akademii Familijnej Columbus – doskonalącej kompetencje rodzicielskie
 • Uczestnictwo w spotkaniach i wyjazdach rozwojowych uczniów, nauczycieli i rodziców

5. Kadra

Wszechstronny rozwój nauczycieli. Budujemy zgrany zespół nauczycieli, profesjonalistów, którzy cały czas się doskonalą w swoim zawodzie i pracują nad swoim charakterem, aby pociągać młodych nie tylko słowami, ale przede wszystkim przykładem.

Poznaj nasze

Wartości

1. Odwaga

„Świat należy do Boga, ale Bóg wynajmuje go ludziom odważnym”

W naszej szkole marzy nam się, by wychowywać ludzi odważnych, mających własne zdanie, umiejących je wyrazić i obronić. Osób, które podążają za swoimi marzeniami i porywają za sobą innych. Takich osób, które mierzą i sięgają wyżej niż inni.

2. Szczerość

„Autentyczność jest rzadko spotykana. Ludzie albo nie wiedzą, kim są, albo boją się pokazać światu swoje prawdziwe oblicze.”

~ Kim Holden

W liceum Columbus stawiamy na rozwój osobisty uczniów. Szczególnie ten związany z pogłębianiem samoświadomości, odnajdywaniem swojej życiowej drogi i umiejętnością wyrażania siebie w zdrowy i nie raniący innych sposób. Głęboko wierzymy w to, że życie w prawdzie, w zgodzie ze sobą i światem oraz w bliskich relacjach z innymi, przynosi każdemu człowiekowi szczęście.

3. Służba

„Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmu: zapatrzeniem się wyłącznie we własną osobę.”

~ Gandhi Mahatma

W świecie, w którym kultywowany jest egocentryzm, chcielibyśmy aby nasi uczniowie uczyli się wrażliwości, empatii i otwartości na innych – cech tak niezbędnych do budowy nowoczesnych kompetencji społecznych. Umiejętność współżycia w grupie oraz w relacji z drugim człowiekiem da im kapitał, który sprawdzi się w każdym zawodzie i na każdym etapie życia

W liceum Columbus kierujemy się wartościami i zasadami, które wynikają wprost z antropologii chrześcijańskiej

Bezpieczna przystań

Liceum Columbus jest miejscem bezpiecznym. To przestrzeń, w której:

 • Uczniowie nie będą narażeni na wpływy negatywnych zjawisk związanych z dostępem do narkotyków, agresji, przemocy
 • Uczeń nie boi się szkoły, nauczyciela, wyrażania swojego zdania i wie, że kadra nauczycielska respektuje jego postrzeganie świata,
 • Chroni i rozwija się wrażliwość i niepowtarzalność ucznia
 • Uczeń czuje się jak partner, którego traktuje się poważnie i odpowiedzialnie

Realizacja powyższych celów i wartości ma sprawiać, że uczniowie naszego liceum po zakończeniu edukacji staną się naturalnymi liderami w środowiskach, w których będą funkcjonować. Ludźmi odważnymi, odpowiedzialnymi, znającymi swoje mocne i słabe strony, posiadającymi swoje marzenia i cele, dążącymi do stałego rozwoju i pracy nad sobą. A przede wszystkim osobami nie zamykającymi się tylko i wyłącznie na siebie i swój świat – osobami, które będą chciały z radością służyć innym

Obierzmy wspólne

Cele

1. Edukacja

Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i uzyskaniu takich wyników edukacyjnych, które umożliwią kontynuację ścieżki edukacyjnych na dowolnej uczelni wyższej w Polsce i za granicą. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 • dobór najwyższej jakości specjalistów – nauczycieli z powołaniem, myślących nieszablonowo zachęcających uczniów do poszerzania wiedzy a nie tylko pamięciowego opanowywania
 • uczestnictwo młodzieży w wymianach edukacyjnych, a także
 • budowę nowoczesnej bazy dydaktycznej z dostępem do innowacyjnych rozwiązań multimedialnych i platform edukacyjnych

2. Rozwój

Rozwój kompetencji miękkich i umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności stawiania sobie celów i konsekwentnym ich realizowaniu. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 • Leader in Me  Realizację w szkole programu „Leader in me” Fundacji Covey Education. Jako pierwsza szkoła w Polsce wdrażamy całościowy program podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli oparty na wieloletnich doświadczeniach Stephana R. Covey’a uznanego autor bestsellerowych pozycji na temat przywództwa i rozwoju osobistego w świecie biznesu

 • Tutoring – Spersonalizowane podejście do uczniów w oparciu o relację tutor – uczeń. Każdy z naszych uczniów zostanie objęty indywidualną opieką tutora, z którym będzie wspólnie pracował nad wyznaczaniem celów, zmianą nawyków, poszukiwań swoich życiowych pasji i talentów

 • Zaangażowanie w wolontariat  Udział w akcjach i programach wolontariatu rozwijających chęć służenia i pomagania innym ludziom jako obowiązkową część programu edukacyjnego liceum

3. Przedsiębiorczość

Rozwój osobistej postawy przedsiębiorczości poprzez koncentrację na budowie proaktywnej postawy w życiu, przejmowaniu odpowiedzialności, szacunek do ciężkiej i wytrwałej pracy a w wymiarze praktycznym praktyczną naukę zarządzania i biznesu. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 • Praktyki – Program praktyk biznesowych w firmach trójmiejskich począwszy od pierwszej klasy liceum. W każdym roku nauki uczniowie będą, zgodnie z praktyką „shadowing” towarzyszyć wybranym pracownikom firmy w ich pracy

 • Coaching kariery – Aktywna pomoc ze strony szkoły w identyfikowaniu, odkrywaniu i planowaniu ścieżki kariery po zakończeniu liceum

 • Meetingi – Kontakt i spotkania z wieloma fachowcami i specjalistami w swoich dziedzinach, dzięki którym młodzież będzie mogła poznać praktyczne aspekty funkcjonowania konkretnych branż i firm

 

4. Zaangażowanie

Zaangażowanie rodziców w społeczność Liceum. Szkoła poza swoimi podstawowymi funkcjami oświatowymi i edukacyjnymi pełnić ma także rolę szerszej społeczności, w której rodzice odgrywać będą kluczową rolę. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 • Kontakty rodziców z tutorami prowadzącymi uczniów – w trakcie których prowadzona będzie wymiana spostrzeżeń na temat rozwoju osobistego i edukacyjnego ucznia

 • Udział rodziców w Akademii Familijnej Columbus – doskonalącej kompetencje rodzicielskie

 • Uczestnictwo w spotkaniach i wyjazdach rozwojowych uczniów, nauczycieli i rodziców

5. Kadra

Wszechstronny rozwój nauczycieli. Budujemy zgrany zespół nauczycieli, profesjonalistów, którzy cały czas się doskonalą w swoim zawodzie i pracują nad swoim charakterem, aby pociągać młodych nie tylko słowami, ale przede wszystkim przykładem

” Wspierający nauczyciel to taki, który mnie dobrze zna i któremu na mnie zależy. Stawia wysokie wymagania, które są jasne i uczciwe. Jest sprawiedliwy

– K.R. Wentzel – badania – 1997 i 2001

Formularz kontaktowy

Wyślij do nas

Zapytanie

umów się z nami na

Spotkanie

Dlaczego my?

Nasze doświadczenie:

Liceum Columbus bazuje na wieloletniej działalności Fundacji Columbus i jej programach: Akademi Rozwoju Osobistego Columbus i The Grade oraz The Avenue. W programach tych rozwój osobisty młodzieży, kształtowanie jej dojrzałości i odpowiedzialnego charakteru stał się naszą pasją. Wierzymy w to, że poprzez spójny, dobrze zorganizowany i odpowiadający współczesnym wymogom program edukacyjno-wychowawczy jesteśmy w stanie kształtować pokolenie świetnie wykształconych, odważnych i wrażliwych zarazem ludzi, realizujących swoje życiowe powołanie. Pragniemy aby szkoła, do której będą uczęszczali nasi uczniowie była miejscem bezpiecznym, przyjaznym i dającym możliwość wszechstronnego rozwoju pasji i zainteresowań.

Unikatowa wizja

Tworzymy liceum oparte z jednej strony na wartościach i zasadach, a z drugiej na praktycznych umiejętnościach z zakresu przedsiębiorczości i budowy kompetencji miękkich – społecznych. Dobrze przemyślany i spójny program bazujący na najlepszych rozwiązaniach edukacyjnych i rozwojowych (Lider in Me, The Grade/The Avenue)

Akademia Żeglarska

Uczniowie nabywają praktycznych umiejętności żeglarskich uczestnicząc systematycznie w rejsach szkoleniowych jachtu Atlanta – pozostającego do dyspozycji szkoły, na Zatoce Gdańskiej.

Jednocześnie przygotowujemy dzięki temu uczniów do zdobywania uprawnień i patentów żeglarskich

Współpracujemy z partnerami organizującymi takie kursy.

Raz w ciągu czteroletniego etapu edukacyjnego każdy uczeń ma okazję uczestniczyć w „szkole pod żaglami” – ponad miesięcznym rejsie wykonywanym na żaglowcu szkoleniowym.

Fundacja Columbus

Przez lata dzielenia się wiedzą i doświadczeniem udzieliliśmy wsparcia wielu młodym ludziom, świadomie myślącym o swojej przyszłości. Kontakty i relacje, które zbudowali będąc uczestnikami projektów realizowanych przez Fundację Columbus już procentują w ich dalszym rozwoju.

Opinie absolwentów The Grade

Program The Grade umożliwił mi spojrzenie na siebie w nowy sposób. Dał mi narzędzia, dzięki którym jestem w stanie sukcesywnie spełniać się nie tylko zawodowo, ale także osobiście. Współpraca z wykładowcami i mentorami, staże i wyjazdy to szansa na nabranie niezbędnego doświadczenia, inspiracji i rozeznania w swoich możliwościach. Dzięki programowi The Grade mogę uczciwie powiedzieć, że czuję się pewniej ze sobą i swoją przyszłością.

Maciej Hoffman
Absolwent The Grade

W liceum przez dwa lata chodziłem na spotkania programu The Grade. Spędzanie czasu w gronie wartościowych i ambitnych osób zmotywowało mnie do nauki i rozwijania swoich zainteresowań. Atmosfera stworzona na spotkaniach pokazała mi, ile możliwości stoi przed młodymi ludźmi. Dzięki temu zdecydowałem się na wyjazd na studia do Warszawy. Aktualnie jestem studentem drugiego roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz wiceprezesem Studenckiego Koła Naukowego Inwestycji i Nieruchomości przy tejże uczelni. Każdemu licealiście polecam wzięcie udziału we wszelkich inicjatywach prowadzonych przez organizatorów programu The Grade.

Jędrzej Brożyna
Absolwent The Grade

„Wyobraź sobie grupę, w której otaczasz się ludźmi kreatywnymi, przedsiębiorczymi, umiejącymi rozwiązywać problemy i dobrze się przy tym bawić… Witaj w programie The Grade!”

Kacper Kaźmierczak
Absolwent The Grade

Liceum COLUMBUS

Założyciele

Na fundamentach doświadczeń wypracowanych przy tworzeniu Akademii Rozwoju Osobistego COLUMBUS i programów dla młodzieży – The Grade i The Avenue tworzymy szkołę, w której kontynuujemy realizację naszych założeń.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wsparcie w rozwoju osobistym i kierownictwo w planowaniu kariery zawodowej oparte na solidnym wykształceniu to deklaracja działalności Liceum COLUMBUS.

założyciele

Lidia Witkowska

Szczęśliwa żona i matka trójki dzieci. Lubi udzielać się społecznie, wykorzystywać swoje umiejętności dla dobra innych. W pracy towarzyszy jej zaangażowanie i entuzjazm.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła także Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Przez ponad 16 lat związana zawodowo z branżą medyczną, gdzie pracowała na stanowisku Healthcare Specialist w takich koncernach farmaceutycznych jak: Schering- Plough, Sanofi- Synthelabo, GSK, Amgen.

Doświadczenie zdobyte w międzynarodowych korporacjach wykorzystała w stworzonej wraz z mężem firmie Med&Care Sp. z o.o, która zajmuje się dystrybucją innowacyjnych produktów medycznych oraz działalnością szkoleniowo-dydaktyczną. Początkowo pełniła funkcję HR Manager, a obecnie objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Prowadzona wspólnie firma zaopatruje w swoje produkty i nowoczesne technologie ponad 400 szpitali w Polsce.

 

Bartłomiej Glinka

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, studia ukończył z tytułem magistra na specjalności Handel Morski. Uczestnik  studiów podyplomowych z Zarządzania  na Akademii Morskiej oraz Politechnice Gdańskiej. Absolwent MBA na WSB oraz prestiżowego Advanced Menagement Program na IESE Business School w Barcelonie.

Były pracownik w biurze armatora morskiego  Evegreen Marine Corporation. Niegdyś dyrektor oddziału w firmie Rohlig Suus Logistics SA. Aktualnie jeden z współwłaścicieli spółki Omida Group , zatrudniającej ponad 500 osób na terenie całego kraju i przekraczającej przeszło 500 mln sprzedaży rocznie. Zdobywca takich nagród  jak Diament Forbsa, Gryf Gospodarczy, Super Gazele Biznesu.

Założyciel Fundacji Columbus operatora programów : Akademia Rozwoju Osobistego Columbus, The Grade oraz The Avenue,  członek rady  Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca na wydziale ekonomicznym UG. Multi sportowiec, maratończyk, szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci.

liceum ogólnokształcące

Paweł Korzenecki

Wychowawca i nauczyciel. Entuzjasta historii, mnemotechnik i neuronauk. Autor artykułów w prasie biznesowej (Magazyn Pomorski,
Magazyn ESTATE). Magister historii. Ukończył studia podyplomowe na WSB, na dwóch kierunkach: marketingowym i menedżerskim.

Przez 6 lat swojej drogi zawodowej nauczał historii w liceum ogólnokształcącym. Miłośnik historii Gdyni – współautor “Wędrówek po
dziejach Gdyni” cz. II pod red. prof. Tadeusza Stegnera.

Wieloletni instruktor harcerski w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Kiedyś aktywny żeglarz ze stopniem sternika jachtowego. Skiper jachtu regatowego “Dobosz”, pływającego w barwach Jacht Klubu Marynarki Wojennej “Kotwica”.

liceum ogólnokształcące

Waldemar Fijołek

Karierę rozpoczął w ACNielsen (obecnie Nielsen), firmie specjalizującej się w analizach rynku FMCG.

Pracował w dziale marketingu Jutrzenka SA (obecnie Colian), gdzie następnie objął stanowisko rzecznika prasowego i kierownika marketingu strategicznego. Były dyrektor ds. marketingu i PR w Fota SA. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Fota Hungaryw Budapeszcie.

Aktualnie prowadzi spółkę VEIDIK Zarządzanie Nieruchomościami, w której zarządza nieruchomościami o powierzchni ponad 400 tys. m2. Firma zatrudnia niemal 40 osób i obsługuje 12 deweloperów.

Marek Rostkowski

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni (kierunek: Towaroznawstwo
i Ładunkoznawstwo) oraz studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej Gdańsku.

Ukończył szkolenia przeprowadzone przez Harvard Business Review. Członek Rady Ekspertów Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2002 roku związany z branżą TSL. Współzałożyciel Omida Group. W pracy zawodowej skupia się na inwestowaniu w ludzi.

Jego celem biznesowym jest powiększanie posiadanego kapitału oraz rozszerzanie działalności firmy na każdym poziomie funkcjonowania.

Nasi Partnerzy