Rekrutacja

2022/2023

Prowadzimy aktualnie rekrutację do klas pierwszych Liceum COLUMBUS.
Planujemy utworzenie dwóch klas dla uczniów kończących szkołę podstawową. 

Rekrutacja

Jak to wygląda?

1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego

2. Spotkanie informacyjne rodziców z dyrekcją szkoły

Spotkania odbywają się w małym gronie do 6 osób. Dlatego prosimy o indywidualne umawianie terminów spotkań. 

Na spotkaniu informacyjnym można poznać zasady funkcjonowania szkoły, dokładną ofertę edukacyjną i szczegóły dotyczące programu edukacyjno-wychowawczego.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18.00. W indywidualnych przypadkach jest możliwość ustalenia innego terminu lub umówienia się na zdalną wideokonferencję.

3. Podpisanie deklaracji chęci uczestnictwa w procesie edukacyjnym

4. Spotkanie kandydatów z dyrekcją i założycielami.

Na spotkaniu przyszli uczniowie mają możliwość dowiedzieć się jak funkcjonuje szkoła i jak wygląda codzienny rytm nauki. Można zadawać pytania dyrekcji i założycielom.

Uczeń ma możliwość opowiedzenia o swoich zainteresowaniach i oczekiwaniach względem szkoły

5. Decyzja rodziców i szkoły o wpisaniu Kandydata na listę uczniów. Podpisanie dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej

6. Złożenie dokumentów

Dostarczenie pełnej dokumentacji ucznia do szkoły.

Rekrutacja

Jak się przygotować?

Przyjdź w swobodnym ale eleganckim ubraniu (tzw. business casual), z otwartą głową i gotowością do wspólnej rozmowy i przedstawieniu siebie i swoich zainteresowań. 

Na rozmowie rekrutacyjnej opowiedz o sobie coś, co według Ciebie oddaje najlepiej to, jakim jesteś kolegą, koleżanką, uczniem, mieszkańcem naszego miasta, sąsiadem, bratem, siostrą, dzieckiem. Opowiedz nam co wprawia Cię w ruch, co przynosi Ci radość, co przyciąga Twoją uwagę, o co się troszczysz, co myślisz o swojej przyszłości.

Przygotuj pytania, na które chcesz otrzymać odpowiedź. My też przygotujemy się do wspólnej rozmowy. 

Do zobaczenia!

Na wiadomości staramy się odpowiadać w ciągu dwóch dni roboczych.

Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu nawiązania kontaktu przez Fundację Columbus.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Columbus z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Grunwaldzkiej 472B, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000719970, NIP: 5842768419, REGON: 369543418. która dane osobowe przetwarza zgodnie z Polityką Prywatności 

Rekrutacja

Wyślij formularz rekrutacyjny