Rekrutacja

2023/2024

Prowadzimy aktualnie rekrutację do klas pierwszych Liceum COLUMBUS.
Planujemy utworzenie dwóch klas dla uczniów kończących szkołę podstawową. 

Rekrutacja

Jak to wygląda?

1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego

2. Spotkanie informacyjne rodziców z dyrekcją szkoły

Spotkania odbywają się w sali Przystań w Liceum Columbus. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rezerwowanie miejsca poprzez serwis Evenea pod linkiem: Zarezerwuj miejsce

Na spotkaniu informacyjnym można poznać zasady funkcjonowania szkoły, dokładną ofertę edukacyjną i szczegóły dotyczące programu edukacyjno-wychowawczego.

Spotkania odbywają się wg. ustalonego kalendarza, najczęściej w godzinach popołudniowych. W indywidualnych przypadkach jest możliwość ustalenia innego terminu lub umówienia się na zdalną wideokonferencję.

3. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w procesie edukacyjnym i dostarczenie jej do szkoły, opłacenie opłaty rekrutacyjnej

4. Przygotowanie zadania rekrutacyjnego, które będzie zaprezentowane na jednym ze spotkań, o których mowa w następnym punkcie.

5. Spotkanie rekrutacyjne kandydata z dyrekcją, przyszłym wychowawcą i psychologiem szkolnym.

Na spotkaniu przyszli uczniowie mają możliwość dowiedzieć się jak funkcjonuje szkoła i jak wygląda codzienny rytm nauki. Można zadawać pytania dyrekcji i założycielom.

Uczeń ma możliwość opowiedzenia o swoich zainteresowaniach i oczekiwaniach względem szkoły

6. Opublikowanie listy kandydatów, którzy z sukcesem przeszli proces rekrutacji i zakwalifikowali się do klasy pierwszej. 

7. Decyzja rodziców i szkoły o wpisaniu Kandydata na listę uczniów. Podpisanie umowy i pozostałych dokumentów.

8. Złożenie dokumentów

Dostarczenie pełnej dokumentacji ucznia do szkoły.

 Spokojnie, przez każdy z tych etapów poprowadzimy Cię krok po kroku. Ty musisz zrobić tylko ten pierwszy 🙂 

Rekrutacja

Jak się przygotować?

Przyjdź w swobodnym ale eleganckim ubraniu (tzw. business casual), z otwartą głową i gotowością do wspólnej rozmowy i przedstawieniu siebie i swoich zainteresowań. 

Na rozmowie rekrutacyjnej opowiedz o sobie coś, co według Ciebie oddaje najlepiej to, jakim jesteś kolegą, koleżanką, uczniem, mieszkańcem naszego miasta, sąsiadem, bratem, siostrą, dzieckiem. Opowiedz nam co wprawia Cię w ruch, co przynosi Ci radość, co przyciąga Twoją uwagę, o co się troszczysz, co myślisz o swojej przyszłości.

Przygotuj pytania, na które chcesz otrzymać odpowiedź. My też przygotujemy się do wspólnej rozmowy. 

Do zobaczenia!

Na wiadomości staramy się odpowiadać w ciągu dwóch dni roboczych.

Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu nawiązania kontaktu przez Fundację Columbus.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Columbus z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Grunwaldzkiej 472B, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000719970, NIP: 5842768419, REGON: 369543418. która dane osobowe przetwarza zgodnie z Polityką Prywatności 

Rekrutacja

Wyślij formularz rekrutacyjny