Rekrutacja

2024/2025

Prowadzimy aktualnie rekrutację do dwóch klas pierwszych Liceum COLUMBUS.
Planujemy utworzenie dwóch klas dla uczniów kończących szkołę podstawową.

W obu klasach język polski, język angielski i matematyka realizowane są w zwiększonym wymiarze godzin tygodniowo.

Spotkania informacyjne dla rodziców ósmoklasistów

Wybierz dogodny dla siebie termin, przyjdź i dowiedz się więcej o ofercie Columbusa, naszych wartościach i atmosferze, którą tworzymy w szkolnej przestrzeni

29 lutego 2024

liceum gdańsk sopot gdynia

20 marca 2024

liceum gdańsk

23 kwietnia 2024

liceum gdańsk gdynia sopot

23 maja 2024

liceum gdańsk

Dzień otwarty dla młodzieży

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Liceum Columbus. To wydarzenie jest adresowane dla młodzieży i przygotowane przez młodzież.

Uczniowie Columbusa organizują atrakcje, zwiedzanie i grę z punktami po szkole. To wszystko pozwala zapoznać się z wszystkim co w naszej szkole najważniejsze.

Rekrutacja

Jak to wygląda?

1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego

2. Spotkanie informacyjne rodziców z dyrekcją szkoły

Spotkania odbywają się w sali Przystań w Liceum Columbus. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rezerwowanie miejsca poprzez serwis Evenea pod linkiem: Zarezerwuj miejsce

Na spotkaniu informacyjnym można poznać zasady funkcjonowania szkoły, dokładną ofertę edukacyjną i szczegóły dotyczące programu edukacyjno-wychowawczego.

Spotkania odbywają się wg. ustalonego kalendarza, najczęściej w godzinach popołudniowych. W indywidualnych przypadkach jest możliwość ustalenia innego terminu lub umówienia się na zdalną wideokonferencję.

3. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w procesie edukacyjnym i dostarczenie jej do szkoły, opłacenie opłaty rekrutacyjnej

4. Przygotowanie zadania rekrutacyjnego, które będzie zaprezentowane na jednym ze spotkań, o których mowa w następnym punkcie.

5. Spotkanie rekrutacyjne kandydata z dyrekcją, przyszłym wychowawcą i psychologiem szkolnym.

Na spotkaniu przyszli uczniowie mają możliwość dowiedzieć się jak funkcjonuje szkoła i jak wygląda codzienny rytm nauki. Można zadawać pytania dyrekcji i założycielom.

Uczeń ma możliwość opowiedzenia o swoich zainteresowaniach i oczekiwaniach względem szkoły

6. Opublikowanie listy kandydatów, którzy z sukcesem przeszli proces rekrutacji i zakwalifikowali się do klasy pierwszej. 

7. Decyzja rodziców i szkoły o wpisaniu Kandydata na listę uczniów. Podpisanie umowy i pozostałych dokumentów.

8. Złożenie dokumentów

Dostarczenie pełnej dokumentacji ucznia do szkoły.

 Spokojnie, przez każdy z tych etapów poprowadzimy Cię krok po kroku. Ty musisz zrobić tylko ten pierwszy 🙂 

Rekrutacja

Jak się przygotować?

Przyjdź w swobodnym ale eleganckim ubraniu (tzw. business casual), z otwartą głową i gotowością do wspólnej rozmowy i przedstawieniu siebie i swoich zainteresowań. 

Na rozmowie rekrutacyjnej opowiedz o sobie coś, co według Ciebie oddaje najlepiej to, jakim jesteś kolegą, koleżanką, uczniem, mieszkańcem naszego miasta, sąsiadem, bratem, siostrą, dzieckiem. Opowiedz nam co wprawia Cię w ruch, co przynosi Ci radość, co przyciąga Twoją uwagę, o co się troszczysz, co myślisz o swojej przyszłości.

Przygotuj pytania, na które chcesz otrzymać odpowiedź. My też przygotujemy się do wspólnej rozmowy. 

Do zobaczenia!

Na wiadomości staramy się odpowiadać w ciągu dwóch dni roboczych.

Wypełniając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu nawiązania kontaktu przez Fundację Columbus.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Columbus z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Grunwaldzkiej 472C, wpisana do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000719970, NIP: 5842768419, REGON: 369543418. która dane osobowe przetwarza zgodnie z Polityką Prywatności 

Rekrutacja

Wyślij formularz rekrutacyjny